Welk type leiderschap past bij mijn team?
Welke leiderschapstijl hanteer ik en welke passen bij mij?
Ik ben erg operationeel bezig en wil leren delegeren.
Hoe kan ik mijn spaarzame tijd goed indelen?
Hoe communiceer ik effectief met mijn team,
leidinggevenden en andere collega’s?
Hoe faciliteer ik de ontwikkeling van mijn mensen?
Hoe krijg ik mijn medewerkers met mij mee?
Ik stuur mijn team inhoudelijk goed aan, maar wil graag mijn soft skills in management ontwikkelen – hoe en wat?


Vragen waarop individuele leiderschapscoaching een
antwoord geeft. Het draait om persoonlijke ontwikkeling in leiderschap en speelt in het hier en nu. Door het stellen van vragen over drijfveren, voorkeuren, persoonlijke doelen komt de coachee tot inzichten en een actieplan voor de te behalen doelen.

Als leiderschapscoach ben ik klankbord, sparringpartner, vertrouwenspersoon of adviseur voor ervaren operationeel managers die op zoek zijn naar verdieping en aanscherping van hun leiderschapsstijl.

 


Als trainer ondersteun ik managers in het aanscherpen
van hun soft skills in leiderschap, het begeleiden van medewerkers in veranderingsprocessen en persoonlijke ontwikkeling, en ontwikkel ik maatwerktrainingen.

 

 

 


Zit ik hier nog wel op mijn plek?
Ik wil mij verder ontwikkelen in mijn huidige functie maar wat en hoe?
Hoe vind ik meer balans tussen werk en privé?
Hoe leer effectiever communiceren?
Hoe kan ik mijn werk beter inplannen en vasthouden aan mijn schema?

Vragen waarop individuele loopbaancoaching een antwoord geeft. Loopbaancoaching richt zich op het beter functioneren in de huidige
functie of toekomstige beroepsmatige wensen. Resultaat uit
loopbaancoaching is inzicht in kansen, wensen, belemmeringen
en een op de vraag gericht actieplan.

Als loopbaancoach ondersteun ik werknemers in het verwerven van
inzicht in hun functioneren, het optimaliseren van persoonlijke
effectiviteit en carrièreplanning.

 
Hoe worden wij een team?
Hoe kunnen wij onderling maximaal gebruik maken van elkaars potentieel?
Hoe kunnen wij onderling beter communiceren?
Hoe creëren wij een betrokken en enthousiast team?
Hoe komen wij tot gezamenlijke doelstellingen?

Vragen waarop teamcoaching een antwoord geeft. In teamcoaching
wordt gekeken naar gedragspatronen, individueel potentieel,
samenstelling van in het team, machtsverhoudingen en onderling
ver- of wantrouwen. Resultaat uit teamcoaching is een zichzelf
respecterend en beter presterend team.

Als teamcoach kijk ik met het team naar gedragspatronen, individueel
potentieel, samenstelling van in het team, machtsverhoudingen en
onderlinge mate van vertrouwen. Het team gaat met mijn ondersteuning
op zoek naar oplossingen en verbeterpunten